Wywiad gospodarczy


W zakresie niniejszej usługi proponujemy weryfikację potencjalnych partnerów biznesowych, co jest skuteczną metodą zabezpieczenia firmy przed ewentualnymi stratami wynikającymi ze związania się z nierzetelnym i/lub nieuczciwym kontrahentem, wspólnikiem lub odbiorcą.

W naszej ofercie dostępne są m.in.:

  • sprawdzanie i analizowanie dokumentów rejestrowych badanego podmiotu lub osoby;
  • sprawdzanie historii przekształceń wskazanych podmiotów oraz wyników finansowych;
  • ustalanie powiązań poszczególnych osób (właściciele, prezesi, członkowie zarządu itp.);
  • analizowanie sprawozdań finansowych;
  • ustalanie stanu posiadania (ruchomości, nieruchomości, poziom zadłużenia);
  • wywiad niejawny wśród innych kooperantów;
  • analizowanie danych w sieci.

Więcej informacji do uzyskania pisząc na adres: kontakt@detektyw-dyskretnie.eu