Sprzęt


Oferujemy sprzęt służący ochronie informacji:

  • detektory emisji elektromagnetycznych w pasmach radiowych do 12 GHz;
  • analizatory widma elektromagnetycznego w pasmach radiowych do 5,9 GHz;
  • detektory złącz nieliniowych do wykrywania urządzeń elektronicznych, także bez zasilania;
  • detektory kamer;
  • detektory telefonów komórkowych;
  • aktywny system ochrony przed podsłuchem i nagrywaniem rozmów;
  • specjalizowane dyktafony cyfrowe z funkcją „znaku wodnego” do celów procesowych o czasie nagrywania od 300 do 1200 godzin;
  • systemy szyfrowania rozmów GSM.

Więcej informacji do uzyskania pisząc na adres: kontakt@detektyw-dyskretnie.eu