Obserwacja osób


Obserwacja bezpośrednia to bardzo skuteczna metoda zbierania informacji w sprawach dotyczących zarówno życia prywatnego, jak i kontaktów zawodowych.

Za jej pomocą prywatny detektyw jest w stanie uzyskać szereg informacji. Tym samym nasza oferta jest wyjątkowo obszerna i obejmuje m.in.:

  • ustalanie miejsca pracy;
  • ustalanie miejsca zamieszkania;
  • ustalanie charakteru kontaktów pomiędzy osobami;
  • potwierdzanie lub wykluczanie faktu niewierności małżeńskiej;
  • ustalanie powiązań pomiędzy konkretnymi osobami;
  • ustalanie środowiska przebywania i związków z grupami nieformalnymi (sekty, organizacje faszystowskie, lewackie itp.);
  • potwierdzanie lub wykluczanie faktu pracy dla konkurencji;
  • ustalanie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej albo opieki nad osobami przysposobionymi lub powierzonymi opiece;
  • ustalanie sposobu wywiązywania się z obowiązków służbowych i kontraktów biznesowych;
  • weryfikowanie prawdziwości przedkładanych zwolnień lekarskich.

Obserwacje oferowane przez nasze biuro detektywistyczne, prowadzone są zawsze przez zespół osób przygotowanych do wykonania różnorodnych czynności mogących wystąpić w toku prowadzenia sprawy oraz zaopatrzonych w środki techniczne pozwalające w dowolnych warunkach utrwalać (fotografia, wideofilmowanie) istotne dane.

Przeprowadzone obserwacje kończy pisemny raport detektywistyczny zawierający opis wraz ze zdjęciami i nagraniami wideo.

Więcej informacji do uzyskania pisząc na adres: kontakt@detektyw-dyskretnie.eu