Centrum Strzelań i Szkoleń Taktycznych


Prowadzimy szkolenia i doradzamy w zakresie praktycznego posługiwania się bronią palną, taktyki i procedur działań specjalnych oraz w zakresie bezpieczeństwa firm i ochrony osobistej.

SZKOLENIE STRZELECKIE:

 • szkolenie od podstaw;
 • właściwe postępowanie z bronią krótką i długą;
 • posługiwanie się bronią palną w sytuacjach statycznych i stresowych;
 • nauka szybkiej i dokładnej reakcji strzeleckiej w każdych warunkach;
 • nauka umiejętności w pełni świadomego reagowania na realne zagrożenie.

SZKOLENIA TAKTYCZNE:

 • TAKTYKA CZARNA:

  • walka w pomieszczeniach (CQB);
  • działania/walka w terenie zurbanizowanym (MOUT);
  • postępowanie w sytuacjach zakładniczych.
 • TAKTYKA ZIELONA:

  • zwiad i rozpoznanie;
  • działania specjalne i nieregularne;
  • działania w różnych terenach i środowiskach (las, góry, pustynia);
  • survival/bytowanie.
 • TAKTYKA NIEBIESKA

SZKOLENIE CCCT - RATOWNICTWO MEDYCZNE POLA WALKI:

 • właściwe reagowanie na sytuacje zagrożenia życia i zdrowia w każdym środowisku, zarówno sprzyjającym jak i wrogim.

SZKOLENIE VIP/PSD:

 • ochrona osobista w warunkach pokojowych i w środowisku zagrożenia.

SZKOLENIE W ZAKRESIE PRZYWÓDZTWA I LIDEROWANIA:

 • planowanie operacji.

SZKOLENIE Z INWIGILACJI I KONTRINWIGILACJI:

 • w połączeniu z technikami interwencji, użyciem środków przymusu bezpośredniego i walki w bliskim kontakcie.

Więcej informacji do uzyskania pisząc na adres: kontakt@detektyw-dyskretnie.eu