Bezpieczeństwo informacji


Wykonujemy usługi związane z bezpieczeństwem informacji polegające na następujących działaniach:

 • wykrywanie i lokalizacja urządzeń podsłuchowych w pomieszczeniach i pojazdach;
 • zagłuszanie urządzeń podsłuchowych;
 • analiza bezpieczeństwa zagrożeń obiektów przemysłowych oraz obiektów prywatnych;
 • audyt pomieszczeń biurowych pod kątem wycieku informacji;
 • audyt sprzętu komputerowego, sieci komputerowych oraz oprogramowania pod kątem wycieku informacji;
 • pomoc w identyfikowaniu osobowych źródeł wycieku informacji;
 • organizowanie szkoleń dla pracowników i kadry zarządzającej z zakresu ochrony informacji (tematy szkoleń ustalamy indywidualnie według potrzeb zlecającego);
 • nieodwracalne niszczenie magnetycznych i optycznych nośników informacji;
 • profesjonalne niszczenie dokumentacji papierowej zawierającej informacje poufne;
 • odzyskiwanie informacji z nośników informatycznych i telefonów komórkowych;
 • wypożyczanie urządzeń do neutralizacji podsłuchów;
 • sprzedaż wszelkich urządzeń służących ochronie informacji.

Czas i miejsce wykonywanych usług są zawsze dostosowane do oczekiwań klienta. Ponieważ ochrona informacji wymaga nierzadko natychmiastowego działania, gwarantujemy rozpoczęcie realizacji zlecenia w ciągu 24 godzin od momentu jego przyjęcia.

Jednocześnie zaznaczamy, że nie ma jednej 100 procentowo skutecznej metody wykrycia wszystkich urządzeń podsłuchowych.

Lokalizacja podsłuchów jest żmudną pracą wymagającą od nas dużego doświadczenia, wiedzy specjalistycznej oraz zastosowania szeregu profesjonalnych narzędzi, które znajdują się w naszym posiadaniu.

Więcej informacji do uzyskania pisząc na adres: kontakt@detektyw-dyskretnie.eu

Nasze pozostałe usługi: